GPT 外幣神算- 日圓

GPT資料來源: 即時日圓對港元匯價

限制: 所有用戶每分鐘8次請求 (如反應良好,會加更多額度!)

大家鐘意去日本購物,即使心算了得,即使有計數機,都會計到心煩,十分掃興! 所以我地整左呢個GPT,佢識自己拎最新日圓匯價,你只要用口語問佢你想知道既價格,甚至加上數量、折扣或者稅率,佢都可以即時告訴你在日本的價格等如多少港元,唔怕買貴左! 慳左幾多即時一清二楚!